Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
fakulta stavební čvut

Ing. Jakub Šejna


místnost:  B620, Fakulta stavební ČVUT
email: jakub.sejna@fsv.cvut.cz
telefon: +420-22435-4763

Konzultační hodiny: Úterý 12:00 – 16:00

 • Požární specialista

  Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

  Zpracování Požárně bezpečnostních řešení, požárních simulací a posouzení ocelových a dřevěných prvků na účinky požáru.

  Studium a praxe v oblasti požární ochrany již přes 10 let. Vystudoval Požární ochranu na SOŠ PO a VOŠ PO ve F-M pod Ministerstvem Vnitra, vysokoškolské studium na Fakultě stavební ČVUT v oboru Požární bezpečnost staveb a Integrální bezpečnost staveb.

  Nyní studuje doktorské studiumpshfphahusdse zaměřením ochrany ocelových konstrukcí dřevem a modely hoření dřeva.

 • Vědecko-akademická činnost

  Výzkum v oblasti dřevěných konstrukcí, vývoje pyrolýzy pokročilými modely a ochrana ocelových konstrukcí dřevěným obkladem.

  Výuka statiky dřevěných konstrukcí a statika ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí za požáru. Možné konzultace v oblasti požární bezpečnosti staveb.


VÝUKA

Oblasti pro možné konzultace.

Cvičení

DK01

Dřevěné konstrukce 01

Základní kurz pro poznání návrhu dřevěných konstrukcí za běžné teploty.

Cvičení

PSOD

Požární spolehlivost ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí

Pokročilý kurz pro návrh dřevěných, ocelových a ocelobetonových konstrukcí na účinky požáru.

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY A KONZULTACE

Vyzvané přednášky a oblasti pro možné konzultace.

Přednášky a cvičení

NKPZ

Nosné konstrukce za požáru

Přednášky z hlediska modelování pyrolýzy dřeva a jejího modelování. Cvičení na pokročilé modelování metodou konečných prvků.

Přednáška

ODA2

Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře 2 

Vyzvané přednášky z hlediska návrhu dřevěných kontrukcí při účincích požáru. Základní elementární přednáška pro architekty.

MOŽNÉ KONZULTACE

Oblasti pro možné konzultace.

Konzultace

PBŘ a simulace

Možnost využít konzultace pro sestavení Požárně bezpečnostního řešení stavby a pomoc se sestavení  simulací požáru pomocí pokročilých modelů.

Konzultace a souhrn teorie

Požární prevence
a represe

Možné využít ke konzultacím poznatky zísakané z výcvikových kurzů HZS ČR, znalostí získaných studiem na profesionálního hasiče.

Případně nahlédnout do sepsaných teoretických částí, které mohou sloužit jako podklad k probloubení znalostí.