Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
fakulta stavební čvut

Ing. Jakub Šejna


místnost:  B620, Fakulta stavební ČVUT                                                           
                          NYNÍ POUZE ONLINE

email: jakub.sejna@fsv.cvut.cz
telefon: +420-22435-4763

Konzultační hodiny: po individuální domluvě online

 • Požární specialista

  Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

  Zpracování Požárně bezpečnostních řešení, požárních simulací a posouzení ocelových a dřevěných prvků na účinky požáru.

  Studium a praxe v oblasti požární ochrany již přes 10 let. Vystudoval Požární ochranu na SOŠ PO a VOŠ PO ve F-M pod Ministerstvem Vnitra, vysokoškolské studium na Fakultě stavební ČVUT v oboru Požární bezpečnost staveb a Integrální bezpečnost staveb.

  Nyní studuje doktorské studium se zaměřením ochrany ocelových konstrukcí dřevem a modely hoření dřeva.

 • Vědecko-akademická činnost

  Výzkum v oblasti dřevěných konstrukcí, vývoje pyrolýzy pokročilými modely a ochrana ocelových konstrukcí dřevěným obkladem.

  Výuka statiky dřevěných konstrukcí a statika ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí za požáru. Možné konzultace v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Statistika

15

Publikovaných odborných článků, konferenčních příspěvků  a knih

10 

Ukončených a aktuálně probíhajících projektů  

13

Let věnujíce se požární ochraně a požární bezpečnosti staveb

 Experimentů reálného měřítka a velkorozměrové experimenty 

Kniha

Vyšla nám kniha!

Požární odolnost dřevěných konstrukcí

V srpnu 2022 konečně vyšla dlouho chystaná kniha! Kniha čtivým přístupem přestavuje oblast dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Nejedná se o strohý soupis norem, ale představuje i poznatky z již už ukončených výzkumů.
Ideální pomůcka pro prohloubení této oblasti.


Znovu v prodeji!


Srdcem stavař

Rozhovor v rámci projektu Fakulty stavební ČVUT Srdcem stavaři na téma:
Ochrana ocelových konstrukcí dřevem.
Proklik na stránky pod videem

VÝUKA

Oblasti pro možné konzultace.

Cvičení

DK01

Dřevěné konstrukce 01

Základní kurz pro poznání návrhu dřevěných konstrukcí za běžné teploty.

Cvičení

PSOD

Požární spolehlivost ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí

Pokročilý kurz pro návrh dřevěných, ocelových a ocelobetonových konstrukcí na účinky požáru.

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY A KONZULTACE

Vyzvané přednášky a oblasti pro možné konzultace.

Přednášky a cvičení

NKPZ

Nosné konstrukce za požáru

Přednášky z hlediska modelování pyrolýzy dřeva a jejího modelování. Cvičení na pokročilé modelování metodou konečných prvků.

Přednáška

ODA2

Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře 2 

Vyzvané přednášky z hlediska návrhu dřevěných kontrukcí při účincích požáru. Základní elementární přednáška pro architekty.

MOŽNÉ KONZULTACE

Oblasti pro možné konzultace.

Konzultace

PBŘ a simulace

Možnost využít konzultace pro sestavení Požárně bezpečnostního řešení stavby a pomoc se sestavení  simulací požáru pomocí pokročilých modelů.

Konzultace a souhrn teorie

Požární prevence
a represe

Možné využít ke konzultacím poznatky zísakané z výcvikových kurzů HZS ČR, znalostí získaných studiem na profesionálního hasiče.

Případně nahlédnout do sepsaných teoretických částí, které mohou sloužit jako podklad k probloubení znalostí.

Výsledky výzkumné činnosti

V rámci výzkumné činnosti byly publikovány následující články:

2022

Šejna, J.; Wald, F.
Požární ochrana ekologicky, dřevem
In: Sborník 58. Celostátní konference OK (ocelové konstrukce). Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2022. p. 63-65.

Šejna, J.; Cábová, K.; Křišťanová, M.; Wald, F.
INCREASED FIRE RESISTANCE OF A STEEL BEAM USING ORIENTED STANDARD BOARD CLADDING – A THERMAL ANALYSIS
In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. p. 667-676. 1.

Šejna, J.; Cábová, K.; Pečenko, R.; Hozjan, T.; Křišťanová, M.; Wald, F.
VALIDATION OF A VIRTUAL ROOM CORNER FIRE TEST WITH SPRUCE MEMBERS AND THE DEVELOPMENT OF THE CHAR LAYER
In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. p. 1093-1102. 1.

Šejna, J.
RYCHLOST ZUHELNATĚNÍ SMRKOVÉHO A OSB OBKLADU OCELOVÝCH PRVKŮ
In: Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Praha: CTU FCE. Department of Steel and Timber Structures, 2022. p. 34-37. ISBN 978-80-01-07020-8.

Šejna, J.; Blesák, L.
Požární odolnost dřevěných konstrukcí
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022.
ISBN 978-80-01-07012-3.

Cábová, K.; Šejna, J.; Křišťanová, M.
Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru, Pražská technika. 2022, 2022(3), 30-31.
ISSN 1213-5348.

ŠEJNA, J., ŠULC, S.,  CÁBOVÁ, K.,  WALD, F.
Mechanical analysis of steel beam protected by OSB
In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 365-368.
ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2.
DOI: 10.21495/51­2­365

ŠULC, S., ŠEJNA, J., ŠMILAUER, V., WALD, F., 
Steel elements with timber fire protection - experiment and numerical analysis. Acta Polytechnica CTU Proceedings, March 2022.
DOI: 10.14311/APP.2022.34.0116

2021

ŠEJNA, J.,  WALD. F. ,
Small Furnace Experiments for Wood Burning Pyrolysis Models. Civil Engineering, Research Journal. 2021, 1-12.
ISSN 2575-8950.
DOI 10.19080/CERJ.2021.12.555838

WALD, F., K. CÁBOVÁ a J. ŠEJNA.
Vliv pláště haly na její požární odolnost, Požární ochrana dřevem. In: Sborník přednášek KONSTRUKCE 2021. 11. Konference KONSTRUKCE 2021, Olomouc, 2021-11-04/2021-11-05. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2021. s. 44-48.
ISBN 978-80-905356-7-1.

ŠEJNA, J.
Požární ochrana ocelové konstrukce dřevěným obkladem.
In: STUDNIČKA, J. a J. MAREŠ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2021. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2021, Praha, 2021-02-02/2021-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 18-19.
ISBN 978-80-01-06856-4.

DOBROVOLNÝ, P., J. ŠEJNA a F. WALD.
TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE COATBACT OF A PARTIALLY FIRE-PROTECTED MEMBER.
In: PEČENKO, R.P. et al., eds. Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Applications of Structural Fire Engineering 2021, Ljubljana, 2021-06-10/2021-06-11. Lublaň: Univerzita v Lublani, Stavební a geodetická fakult, 2021. s. 217-222. 1. vydání.
ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6. Dostupné z: https://www.asfe21conference.com/static/Proceeding_asfe_2021.pdf

ŠEJNA, J. et al.
FIRE-PROTECTION WITH ALKALI-ACTIVATED CEMENT BINDER. In: PEČENKO, R.P. et al., eds. Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Applications of Structural Fire Engineering 2021, Ljubljana, 2021-06-10/2021-06-11. Lublaň: Univerzita v Lublani, Stavební a geodetická fakult, 2021. s. 269-274. 1. vydání.
ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6. Dostupné z: https://www.asfe21conference.com/static/Proceeding_asfe_2021.pdf

ŠULC, S. et al.
FIRE PROTECTION OF STEEL ELEMENTS USING LIGHTWEIGHT HYBRID CEMENT MORTAR. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. NMM2020 - Konference Nano & Makro Mechanika 2020, Praha, 2020-09-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 104-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. Vol.30.
ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3. DOI 10.14311/APP.2021.30.0104

2020

ŠULC, S. et al.
Linked CFD-Thermo-Mechanical Simulation for Virtual Horizontal Furnace. In: Proceedings of the 11th International Conference on Structures in Fire (SiF 2020). The 11the International Conference on Structures in Fire, The University of Queensland, Brisbane, 2020-11-30/2020-12-02. Brisbane QLD: The University of Queensland, 2020. s. 579-589.
ISBN 978-1-74272-343-3.