Česká verze

ING. JAKUB ŠEJNA

OSOBNÍ STRÁNKY

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
fakulta stavební čvut

Ing. Jakub Šejna


místnost: B620, Fakulta stavební ČVUT
                          Po domluvě

email: jakub.sejna@fsv.cvut.cz
telefon: +420-22435-4763 (kancelář)
mobil: +420 723 178 822

Konzultační hodiny: po individuální domluvě online

 • Požární specialista

  Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

  Zpracování Požárně bezpečnostních řešení, požárních simulací a posouzení ocelových a dřevěných prvků na účinky požáru.

  Studium a praxe v oblasti požární ochrany již přes 10 let. Vystudoval Požární ochranu na SOŠ PO a VOŠ PO ve F-M pod Ministerstvem Vnitra, vysokoškolské studium na Fakultě stavební ČVUT v oboru Požární bezpečnost staveb a Integrální bezpečnost staveb.

  Nyní studuje doktorské studium se zaměřením ochrany ocelových konstrukcí dřevem a modely hoření dřeva.

 • Vědecko-akademická činnost

  Výzkum v oblasti dřevěných konstrukcí, vývoje pyrolýzy pokročilými modely a ochrana ocelových konstrukcí dřevěným obkladem.

  Výuka statiky dřevěných konstrukcí a statika ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí za požáru. Možné konzultace v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Statistika

27 

Publikovaných odborných článků, konferenčních příspěvků a knih

19

Ukončených a aktuálně probíhajících projektů

15

Let věnujíce se požární ochraně a požární bezpečnosti staveb

21

Experimentů reálného měřítka a velkorozměrové experimenty

Kniha

Vyšla nám kniha!

Požární odolnost dřevěných konstrukcí

V srpnu 2022 konečně vyšla dlouho chystaná kniha! Kniha čtivým přístupem přestavuje oblast dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Nejedná se o strohý soupis norem, ale představuje i poznatky z již už ukončených výzkumů.
Ideální pomůcka pro prohloubení této oblasti.


Znovu v prodeji!

Populárně naučný článek

Povedlo se dostat požár i na titulní stranu Pražské techniky

Po delší době zas něco česky. Publikovali mi krátký populárně naučný článek v časopise Pražská technika od Česká technika - nakladatelství ČVUT na téma "Hoření dřevěných konstrukcí při přirozeném požáru".

Srdcem stavař

Rozhovor v rámci projektu Fakulty stavební ČVUT Srdcem stavaři na téma:
Ochrana ocelových konstrukcí dřevem.
Proklik na stránky pod videem

VÝUKA
A MOŽNÉ KONZULTACE

Cvičení

DK01

Dřevěné konstrukce 01

Základní kurz pro poznání návrhu dřevěných konstrukcí za běžné teploty.

Cvičení

PSOD

Požární spolehlivost ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí

Pokročilý kurz pro návrh dřevěných, ocelových a ocelobetonových konstrukcí na účinky požáru.

Přednášky a cvičení

NKPZ

Nosné konstrukce za požáru

Přednášky z hlediska modelování pyrolýzy dřeva a jejího modelování. Cvičení na pokročilé modelování metodou konečných prvků.

Přednáška

ODA2

Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře 2

Vyzvané přednášky z hlediska návrhu dřevěných kontrukcí při účincích požáru. Základní elementární přednáška pro architekty.

Přednášky a cvičení

MRIP

Management rizik, investování a pojišťování

Přednášky z hlediska hodnocení požárního rizika a jeho analýzy

Příprava experimentů

EXP

Příprava experimentů

V případě potřeby je možné se domluvit na pomoci s přípravou požárních experimentů, pro výrovu dřevěných či ocelových vzorků

MOŽNÉ KONZULTACE

Oblasti pro možné konzultace.

Konzultace

PBŘ a simulace

Možnost využít konzultace pro sestavení Požárně bezpečnostního řešení stavby a pomoc se sestavení simulací požáru pomocí pokročilých modelů.

Konzultace a souhrn teorie

Požární prevence
a represe

Možné využít ke konzultacím poznatky zísakané z výcvikových kurzů HZS ČR, znalostí získaných studiem na profesionálního hasiče.

Případně nahlédnout do sepsaných teoretických částí, které mohou sloužit jako podklad k probloubení znalostí.

Výsledky výzkumné činnosti

V rámci výzkumné činnosti byly publikovány následující články:

2024

Šejna, J.; Dobrovolný, P.; Wald, F.
Částečná požární ochrana ocelových konstrukcí – část 1: Shrnutí teoretických poznatků
TZB info. 2024, 2024 ISSN 1801-4399.

Šejna, J.; Dobrovolný, P.; Wald, F.
Částečná požární ochrana ocelových konstrukcí – část 2: Experimenty, numerické modely a srovnání
TZB info. 2024, ISSN 1801-4399.

2023

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Validace požární zkoušky virtuálního modelu Room Corner Test s dřevěnými prvky vystaveným přirozenému požáru
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 62-64. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Zvýšení požární odolnosti ocelových nosníků OSB obkladem - výstupy z numerických simulací ve srovnání s experimentem
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 65-67. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.; Šulc, S.; Šmilauer, V.; Reiterman, P.; Wald, F.
Application of hybrid cement in passive fire protection of steel structures
Journal of Structural Fire Engineering. 2023, 2023 ISSN 2040-2317. 
DOI: 10.1108/JSFE-01-2023-0007

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Zvýšení požární odolnosti ocelových nosníků OSB obkladem - výstupy z numerických simulací ve srovnání s experimentem
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 65-67. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Validace požární zkoušky virtuálního modelu Room Corner Test s dřevěnými prvky vystaveným přirozenému požáru
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 62-64. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.
NUMERICKÉ MODELY PYROLÝZY OSB OBKLADU OCELOVÉHO NOSNÍKU: SROVNÁNÍ NUMERICKÝCH MODELŮ S EXPERIMENTEM
In: Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2023. Praha: CTU FCE. Department of Steel and Timber Structures, 2023. p. 60-65. ISBN 978-80-01-07172-4.

Šejna, J.
Hoření dřevěných konstrukcí při přirozeném požáru
Pražská technika. 2023, 2023(3), 30-33. ISSN 1213-5348.

Šejna, J.; Dobrovolný, P.; Wald, F.
The partial fire protection of steel members: a comparative study
Journal of Structural Fire Engineering. 2023, ISSN 2040-2317.
DOI: 10.1108/JSFE-01-2023-0001


Šejna, J.; Šulc, S.; Wald, F.
Fire Protection of Steel and Concrete Structures by Alkali-Activated Cement – Adhesion and Fire Experiment
In: Architecture and Sustainable Development 22. Praha: CTU FCE. Department of Architecture, 2022. p. 123-132. ISBN 978-80-01-07071-0.

2022

Šejna, J.; Wald, F.
Požární ochrana ekologicky, dřevem
In: Sborník 58. Celostátní konference OK (ocelové konstrukce). Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2022. p. 63-65.

Šejna, J.; Cábová, K.; Křišťanová, M.; Wald, F.
INCREASED FIRE RESISTANCE OF A STEEL BEAM USING ORIENTED STANDARD BOARD CLADDING – A THERMAL ANALYSIS
In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. p. 667-676. 1.

Šejna, J.; Cábová, K.; Pečenko, R.; Hozjan, T.; Křišťanová, M.; Wald, F.
VALIDATION OF A VIRTUAL ROOM CORNER FIRE TEST WITH SPRUCE MEMBERS AND THE DEVELOPMENT OF THE CHAR LAYER
In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. p. 1093-1102. 1.

Šejna, J.
RYCHLOST ZUHELNATĚNÍ SMRKOVÉHO A OSB OBKLADU OCELOVÝCH PRVKŮ
In: Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Praha: CTU FCE. Department of Steel and Timber Structures, 2022. p. 34-37. ISBN 978-80-01-07020-8.

Šejna, J.; Blesák, L.
Požární odolnost dřevěných konstrukcí
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022.
ISBN 978-80-01-07012-3.

Cábová, K.; Šejna, J.; Křišťanová, M.
Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru, Pražská technika. 2022, 2022(3), 30-31.
ISSN 1213-5348.

ŠEJNA, J., ŠULC, S., CÁBOVÁ, K., WALD, F.
Mechanical analysis of steel beam protected by OSB
In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 365-368.
ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2.
DOI: 10.21495/51­2­365

ŠULC, S., ŠEJNA, J., ŠMILAUER, V., WALD, F.,
Steel elements with timber fire protection - experiment and numerical analysis. Acta Polytechnica CTU Proceedings, March 2022.
DOI: 10.14311/APP.2022.34.0116

2021

ŠEJNA, J., WALD. F. ,
Small Furnace Experiments for Wood Burning Pyrolysis Models. Civil Engineering, Research Journal. 2021, 1-12.
ISSN 2575-8950.
DOI 10.19080/CERJ.2021.12.555838

WALD, F., K. CÁBOVÁ a J. ŠEJNA.
Vliv pláště haly na její požární odolnost, Požární ochrana dřevem. In: Sborník přednášek KONSTRUKCE 2021. 11. Konference KONSTRUKCE 2021, Olomouc, 2021-11-04/2021-11-05. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2021. s. 44-48.
ISBN 978-80-905356-7-1.

ŠEJNA, J.
Požární ochrana ocelové konstrukce dřevěným obkladem.
In: STUDNIČKA, J. a J. MAREŠ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2021. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2021, Praha, 2021-02-02/2021-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 18-19.
ISBN 978-80-01-06856-4.

DOBROVOLNÝ, P., J. ŠEJNA a F. WALD.
TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE COATBACT OF A PARTIALLY FIRE-PROTECTED MEMBER.
In: PEČENKO, R.P. et al., eds. Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Applications of Structural Fire Engineering 2021, Ljubljana, 2021-06-10/2021-06-11. Lublaň: Univerzita v Lublani, Stavební a geodetická fakult, 2021. s. 217-222. 1. vydání.
ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6. Dostupné z: https://www.asfe21conference.com/static/Proceeding_asfe_2021.pdf

ŠEJNA, J. et al.
FIRE-PROTECTION WITH ALKALI-ACTIVATED CEMENT BINDER. In: PEČENKO, R.P. et al., eds. Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Applications of Structural Fire Engineering 2021, Ljubljana, 2021-06-10/2021-06-11. Lublaň: Univerzita v Lublani, Stavební a geodetická fakult, 2021. s. 269-274. 1. vydání.
ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6. Dostupné z: https://www.asfe21conference.com/static/Proceeding_asfe_2021.pdf

ŠULC, S. et al.
FIRE PROTECTION OF STEEL ELEMENTS USING LIGHTWEIGHT HYBRID CEMENT MORTAR. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. NMM2020 - Konference Nano & Makro Mechanika 2020, Praha, 2020-09-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 104-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. Vol.30.
ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3. DOI 10.14311/APP.2021.30.0104

2020

ŠULC, S. et al.
Linked CFD-Thermo-Mechanical Simulation for Virtual Horizontal Furnace. In: Proceedings of the 11th International Conference on Structures in Fire (SiF 2020). The 11the International Conference on Structures in Fire, The University of Queensland, Brisbane, 2020-11-30/2020-12-02. Brisbane QLD: The University of Queensland, 2020. s. 579-589.
ISBN 978-1-74272-343-3.