English version

ING. JAKUB ŠEJNA

PERSONAL WEBSITES

DEPARTMENT OF STEEL AND TIMBER STRUCTURE

Ing. Jakub Šejna


room: B620, Faculty of Civil Engineering CTU
NOW ONLY ONLINE

email: jakub.sejna@fsv.cvut.cz
telefon: +420-22435-4763

Consultation hours: by individual appointment online

 • Fire Specialist

  Person professionally qualified in fire engineering

  Preparation of fire safety solutions, fire simulations, and assessment of steel and timber elements for fire effects.

  Study and practice in the field of fire protection for more than 10 years. Graduated in Fire Protection from the Secondary School of Fire Protection and in F-M under the Ministry of Interior, university studies at the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in the Fire Safety of Buildings field and Integral Safety of Buildings.

  Currently studying for a Ph.D. degree with a focus on the wood protection of steel structures and wood burning models.

 • Scientific and academic activities

  Research in the field of timber structures, development of pyrolysis by advanced models and protection of steel structures by timber cladding.

  Teaching statics of timber structures and statics of steel, steel-concrete and timber structures under fire. Consultations on fire safety in buildings are available.

  .

Statistics


27 

Published articles, conference papers and books

19

Completed and ongoing projects

15

Years study and research to protection and fire safety of buildings


21

Real-scale experiments and large-scale experiments

BOOK

We have a book out!

Fire resistance of timber structures

In August 2022, the long-awaited book will finally be published! The book rebuilds the field of timber structures exposed to fire in a readable approach. It is not a strict inventory of standards, but also presents findings from already completed research.
It is an ideal tool to deepen the field.
Heart of a Civil Engineer

Interview as part of the project of the Faculty of Civil Engineering of the CTU Heart of a Civil Engineer on the topic: Protection of steel structures with wood.

Results of research activities

The following articles were published as part of the research activities:

2024

Šejna, J.; Dobrovolný, P.; Wald, F.
Částečná požární ochrana ocelových konstrukcí – část 1: Shrnutí teoretických poznatků
TZB info. 2024, 2024 ISSN 1801-4399.

Šejna, J.; Dobrovolný, P.; Wald, F.
Částečná požární ochrana ocelových konstrukcí – část 2: Experimenty, numerické modely a srovnání
TZB info. 2024, ISSN 1801-4399.

2023

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Validace požární zkoušky virtuálního modelu Room Corner Test s dřevěnými prvky vystaveným přirozenému požáru
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 62-64. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Zvýšení požární odolnosti ocelových nosníků OSB obkladem - výstupy z numerických simulací ve srovnání s experimentem
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 65-67. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.; Šulc, S.; Šmilauer, V.; Reiterman, P.; Wald, F.
Application of hybrid cement in passive fire protection of steel structures
Journal of Structural Fire Engineering. 2023, 2023 ISSN 2040-2317. 
DOI: 10.1108/JSFE-01-2023-0007

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Zvýšení požární odolnosti ocelových nosníků OSB obkladem - výstupy z numerických simulací ve srovnání s experimentem
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 65-67. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.; Křišťanová, M.; Cábová, K.; Wald, F.
Validace požární zkoušky virtuálního modelu Room Corner Test s dřevěnými prvky vystaveným přirozenému požáru
In: Recenzovaný sborník abstraktů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2023. p. 62-64. ISBN 978-80-7385-267-2.

Šejna, J.
NUMERICKÉ MODELY PYROLÝZY OSB OBKLADU OCELOVÉHO NOSNÍKU: SROVNÁNÍ NUMERICKÝCH MODELŮ S EXPERIMENTEM
In: Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2023. Praha: CTU FCE. Department of Steel and Timber Structures, 2023. p. 60-65. ISBN 978-80-01-07172-4.

Šejna, J.
Hoření dřevěných konstrukcí při přirozeném požáru
Pražská technika. 2023, 2023(3), 30-33. ISSN 1213-5348.

Šejna, J.; Šulc, S.; Wald, F.
Fire Protection of Steel and Concrete Structures by Alkali-Activated Cement – Adhesion and Fire Experiment
In: Architecture and Sustainable Development 22. Praha: CTU FCE. Department of Architecture, 2022. p. 123-132. ISBN 978-80-01-07071-0.

2022

Šejna, J.; Wald, F.
Požární ochrana ekologicky, dřevem
In: Sborník 58. Celostátní konference OK (ocelové konstrukce). Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2022. p. 63-65.

Šejna, J.; Cábová, K.; Křišťanová, M.; Wald, F.
INCREASED FIRE RESISTANCE OF A STEEL BEAM USING ORIENTED STANDARD BOARD CLADDING – A THERMAL ANALYSIS
In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. p. 667-676. 1.

Šejna, J.; Cábová, K.; Pečenko, R.; Hozjan, T.; Křišťanová, M.; Wald, F.
VALIDATION OF A VIRTUAL ROOM CORNER FIRE TEST WITH SPRUCE MEMBERS AND THE DEVELOPMENT OF THE CHAR LAYER
In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. p. 1093-1102. 1.

Šejna, J.
RYCHLOST ZUHELNATĚNÍ SMRKOVÉHO A OSB OBKLADU OCELOVÝCH PRVKŮ
In: Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Praha: CTU FCE. Department of Steel and Timber Structures, 2022. p. 34-37. ISBN 978-80-01-07020-8.

Šejna, J.; Blesák, L.
Požární odolnost dřevěných konstrukcí
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022.
ISBN 978-80-01-07012-3.

Cábová, K.; Šejna, J.; Křišťanová, M.
Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru, Pražská technika. 2022, 2022(3), 30-31.
ISSN 1213-5348.

ŠEJNA, J., ŠULC, S., CÁBOVÁ, K., WALD, F.
Mechanical analysis of steel beam protected by OSB
In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 365-368.
ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2.
DOI: 10.21495/51­2­365

ŠULC, S., ŠEJNA, J., ŠMILAUER, V., WALD, F.,
Steel elements with timber fire protection - experiment and numerical analysis. Acta Polytechnica CTU Proceedings, March 2022.
DOI: 10.14311/APP.2022.34.0116

2021

ŠEJNA, J., WALD. F. ,
Small Furnace Experiments for Wood Burning Pyrolysis Models. Civil Engineering, Research Journal. 2021, 1-12.
ISSN 2575-8950.
DOI 10.19080/CERJ.2021.12.555838

WALD, F., K. CÁBOVÁ a J. ŠEJNA.
Vliv pláště haly na její požární odolnost, Požární ochrana dřevem. In: Sborník přednášek KONSTRUKCE 2021. 11. Konference KONSTRUKCE 2021, Olomouc, 2021-11-04/2021-11-05. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2021. s. 44-48.
ISBN 978-80-905356-7-1.

ŠEJNA, J.
Požární ochrana ocelové konstrukce dřevěným obkladem.
In: STUDNIČKA, J. a J. MAREŠ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2021. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2021, Praha, 2021-02-02/2021-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 18-19.
ISBN 978-80-01-06856-4.

DOBROVOLNÝ, P., J. ŠEJNA a F. WALD.
TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE COATBACT OF A PARTIALLY FIRE-PROTECTED MEMBER.
In: PEČENKO, R.P. et al., eds. Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Applications of Structural Fire Engineering 2021, Ljubljana, 2021-06-10/2021-06-11. Lublaň: Univerzita v Lublani, Stavební a geodetická fakult, 2021. s. 217-222. 1. vydání.
ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6. Dostupné z: https://www.asfe21conference.com/static/Proceeding_asfe_2021.pdf

ŠEJNA, J. et al.
FIRE-PROTECTION WITH ALKALI-ACTIVATED CEMENT BINDER. In: PEČENKO, R.P. et al., eds. Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Applications of Structural Fire Engineering 2021, Ljubljana, 2021-06-10/2021-06-11. Lublaň: Univerzita v Lublani, Stavební a geodetická fakult, 2021. s. 269-274. 1. vydání.
ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6. Dostupné z: https://www.asfe21conference.com/static/Proceeding_asfe_2021.pdf

ŠULC, S. et al.
FIRE PROTECTION OF STEEL ELEMENTS USING LIGHTWEIGHT HYBRID CEMENT MORTAR. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. NMM2020 - Konference Nano & Makro Mechanika 2020, Praha, 2020-09-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 104-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. Vol.30.
ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3. DOI 10.14311/APP.2021.30.0104

2020

ŠULC, S. et al.
Linked CFD-Thermo-Mechanical Simulation for Virtual Horizontal Furnace. In: Proceedings of the 11th International Conference on Structures in Fire (SiF 2020). The 11the International Conference on Structures in Fire, The University of Queensland, Brisbane, 2020-11-30/2020-12-02. Brisbane QLD: The University of Queensland, 2020. s. 579-589.
ISBN 978-1-74272-343-3.